ЮРИДИЧНІ ПОСЛУГИ

Отримайте безкоштовну консультацію!

ЮРИДИЧНІ ПОСЛУГИ

Отримайте безкоштовну консультацію!
 • Державна реєстрація створення, змін та припинення (ліквідація, реорганізація) юридичних осіб, їх дочірніх підприємств і структурних підрозділів під ключ;
 • Державна реєстрація створення, зміни відомостей та припинення фізичних осіб - підприємців;
 • Юридичний супровід господарських операцій та договірних відносин; повне юридичне обслуговування суб'єктів господарювання;
 • Допомога при одержанні ліцензій, дозволів, патентів (юридичний супровід по процедурі, підготовка та подання документів, консультування тощо);
 • Підготовка, аналіз та супровід при укладенні договорів, контрактів та інших правочинів;
 • Представництво інтересів та захист прав суб'єктів господарювання в органах державної влади і місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях;
 • Досудове врегулювання спорів, що виникають між суб'єктами господарювання, представництво інтересів та ведення справ у господарських судах на території України, Міжнародному комерційному арбітражі;
 • Представництво інтересів та ведення справ громадян у загальних судах усіх інстанцій при вирішенні цивільних, сімейних, житлових, трудових та інших спорів;
 • Допомога при вирішенні спорів публічно-правового характеру (адміністративне судочинство);
 • Юридичний супровід операцій з нерухомістю (оформлення документів на право власності, приватизація, відчуження, консультування);
 • Консультування з питань чинного законодавства та інші послуги;
 • Підготовка позовних заяв, заперечень, інших документів процесуального характеру у цивільному, адміністративному, господарському процесі;
 • Правова експертиза всіх видів договорів та договірних документів, правовий супровід угод;
 • Надання усних та письмових консультацій;